Szolgáltatások

Gázszerelés

Napjainkban ugyan egyre többen állnak át a hőszivattyús rendszerekre. A magas bekerülési költség miatt (magas hőszivattyú ár + munkadíj) a gázzal történő fűtés még mindig egy pénztárca barát megoldás, ha nincs elég tőkénk a „modernebb” fűtési módokra.

Amennyiben családi ház építésén gondolkodik, esetleg fűtésszezon végi átalakításon keressen minket bátran, ugyanis rengeteg kellemetlenségtől és meglepetéstől tudjuk megkímélni, mivel már egy minimális átalakítás is tervezési és engedélyezési kötelezettséggel jár. Gázcső szerelést csak akkreditált szakember végezhet, gázkészülék szerelő NEM.

gas

Ha velünk kivitelezteti a munkát akkor a tervek elkészítésétől, az engedélyek beszerzéséig, a kivitelezésen át az átadásig semmire nem lesz problémája.

Gázszereléssel kapcsolatos szolgálatatásaink:

  • Fogyasztói gázvezeték kiépítése, javítása, cseréje
  • Társasházi gázvezetékek kiépítése, javítása, cseréje
  • Földi gázvezetékek kiépítése, javítása, cseréje
  • Gázkazán felszerelése, cseréje
  • Gázmérők áthelyezése
  • Gázszerelés tervezése, engedélyeztetése, műszaki átadása

Gáztervezés

Gáztervköteles átalakításnak minősül és a gázszolgáltató által engedélyezett terv alapján kerülhet kivitelezésre, otthonukban vagy ipari ingatlanban végzett átalakítás, ami érinti a gázvezeték hálózatot, kéményt, kazáncserét. A kémény felújítása és/vagy átalakítása az esetek nagy részében elengedhetetlen.

A gázterv készítésekor a meglévő állapotot valamint az új, engedélyeztetni kívánt állapotot is fel kell tüntetni a terven. A tervnek tartalmaznia kell a tervezett kazán pontos adatait is.

A gázművek csakis a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak megfelelő tervet engedélyezheti.

A kivitelezés kizárólag a gázművek által elfogadott minősített terv alapján kezdhető meg. A kivitelezés alatt nem szabad eltérni attól. Ha módosításra van szükség a munkálatok során, akkor a tervezőnek azt rá kell vezetni a tervre.

A befejezett munkálatokat követően a gázművek műszaki ellenőrzési osztálya (MEO) ellenőrzi az elkészült rendszert és tanúsítványt állít ki. gas

A gázterv beadásának feltétele a kéményseprői szakvélemény. A szakvélemény csakis akkor kerül kiállításra, ha a megvalósult állapot garantálja az égéstermékek biztonságos és szakszerű elvezetését. A használatot csak a kivitelezői nyilatkozat beadása után bírálja el és hagyja jóvá a gázmű.

Ha a jelenlegivel megegyező teljesítményű és besorolású kazánt választunk, akkor az engedély helyett csak bejelentésköteles a kazáncsere.

Általánosan 8-14 munkanap valamint 80-150.000 Ft (mindkét tényező a tervezőtől függ).

Amint megvannak a hivatalosan jóváhagyott tervek.

Ha kivitelezés során valamilyen módosítási igény merül fel, akkor a tervezővel módosíttatni kell a tervet. Ha a módosítás a műszaki biztonságot is érinti, akkor újra engedélyeztetni kell a gázszolgáltatóval a tervet, utána folytatható a kivitelezés.

Ha a jelenlegivel megegyező teljesítményű és besorolású kazánt választunk valamint a készülékcsere nem jár a fogyasztói gázvezeték cseréjével, átalakításával akkor engedély helyett csak bejelentésköteles a kazáncsere.

Kazáncsere folyamata

1

Gázterv elkészítése

2

Kivitelezés a gázterv alapján

3

Kéményseprői szakvélemény kikérése illetve módosítások amennyiben szükségesek

4

EPH kiépítése

5

Műszaki biztonsági ellenőrzés

6

Gázkazán beüzemelése